• 102 ถ.ราษฎร์คนึง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

แพนต้าโกรว์ ตรา พ่อใหญ่สัมฤทธิ์

สุดยอดธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วน ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม กรดอะมิโน วิตามิน และ กรดฮิวมิค ที่ได้จากการสกัดถ่านหินชนิดพิเศษที่มีอายุนับล้านปี พัฒนาสูตรจนเป็นผลิตภัณฑ์แพนต้าโกรว์ที่มีประโยชน์โดยตรงสำหรับพืชทุกชนิด ใช้ได้ทุกช่วงอายุของพืช ช่วยเร่งการเจริญ เติบโต ให้พืชโตเร็ว แข็งแรง สมบูรณ์ เพิ่มคุณภาพ และ ปริมาณผลผลิต ช่วยให้พืชต้านทานโรค และ แมลงรบกวนพืชได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มแร่ธาตุในดิน แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย สารเคมี และ ยาฆ่าแมลงปราศจากสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มีวางจำหน่าย ตามร้านขายปุ๋ย ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร และ ห้างสรรพสินค้าทั่วไป

why-pantagrow-620x414-compressor

ประโยชน์ของ แพนต้าโกรว์

  • เร่งการเจริญเติบโต ให้พืชโตเร็ว สมบูรณ์
  • เพิ่มโอกาสติดดอก ผลดก รสชาติดี สีสวย
  • พืชมีอายุยาวนานขึ้น ให้ผลผลิตซ้ำหลายครั้ง
  • เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิตให้สูงขึ้น
  • ลดระยะเวลาในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น
  • พืชต้านทานโรค และแมลงรบกวนได้ดียิ่งขึ้น
  • เพิ่มแร่ธาตุในดิน แก่ปัญหาดินเสื่อมโทรม
  • ลดต้นทุนค่าปุ๋ย สารเคมี และยาฆ่าแมลง
  • ผู้บริโภคปลอดภัย ทานผักผลไม่ปลอดสารพิษ
  • เกษตรกรมีรอยยิ้ม รายได้มากขึ้น ฐานะดียิ่งขึ้น