ร้าน 108 สมุนไพร

ที่อยู่ : บิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์ ชั้น 1 หน้ามิสเตอร์โดนัด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทร : 089-4322982